DDM Klatovy - rekonstrukce

Dům dětí a mládeže – Klatovy, Vídeňská ul. – stavební úpravy vstupu. (2017)

Odstranění stávající asfaltové komunikace, kamenných schodů a zábradelní zídky. Provedení nového chodníku ze zámkové dlažby, opěrné stěny z betonových štípaných tvárnic, betonových prefabrikovaných schodišťových stupňů, Výměna vstupních dveří do sportovní haly, oprava omítek v průchodu, malby.

Oprava Domu dětí a mládeže v Klatovech

Oprava domu dětí 1
Oprava domu dětí 2
Oprava domu dětí 3